Błąd Początkującej Motocyklistki Kończy Się Wypadkiem

Wolna jazda nie zawsze oznacza bezpieczną jazdę. Tutaj mimo braku nadmiernej prędkości i tak wypadek leży po stronie motocyklistki. Co zrobiła źle? Nie spojrzała na pas na który wjeżdżała!

Jeździjcie bezpiecznie - miejcie oczy dookoła głowy! Bo w naszym kraju pomoc nie zjawi się w ciągu 4 minut jak na tym filmie, a taki wypadek, może się skończyć poważniejszymi obrażeniami!