Uwaga: od czerwca 2018 będzie trudniej zrobić prawo jazdy!

Powszechnie mówi się o tym, że młodzi kierowcy (w wieku 18-24 lat) powodują najwięcej zdarzeń drogowych. Nie jest to wyłącznie domena Polski, ponieważ takie zjawisko panuje na całym świecie - kiedy jesteś młody, musisz nabrać doświadczenia, a jeszcze ta wyobraźnia i gorąca głowa... 

Faktycznie, młodzi kierowcy są odpowiedzialni za 17% wszystkich zdarzeń drogowych - czyli nie aż tak znowu dużo. Taki wynik zawdzięczają jednemu niepokojącemu faktowi - przez ostatnie 5 lat, populacja młodych kierowców w wieku 18-24 lata regularnie spada. 


Czy to źle? 

Odpowiedź jest prosta: Tak. Bo to w niedalekiej przyszłości odbije się w deficycie kierowców popularnych "dostawczaków", busów, ciężarówek, autobusów czy nawet handlowców. A nowe regulacje nie zachęcają do robienia "prawka" - będzie drożej i trudniej. Szykuje się aż 7 wyraźnych zmian.

1. Wraca zielony listek! 

Samochód, którym będzie poruszał się początkujący kierowca - będzie musiał zostać oznaczony zarówno z przodu jak i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie mieć na samochodzie przez pierwsze 8 miesięcy od zdania egzaminu i - tutaj uwaga - niezależnie od tego, czy będziemy poruszali się autem swoim czy cudzym.

2. Dwa lata ograniczeń w "okresie próbnym"

Okres próbny to nic innego jak 2 lata ograniczeń. Dotyczy to wszystkich osób, które po raz pierwszy uzyskają  prawo jazdy kategorii B po (oraz w dniu) 4 czerwca 2018. Jakie to są ograniczenia? M.in. właśnie zielony listek, czy prędkości maksymalne - szczegóły poniżej.

3. Ograniczenia prędkości 

Przez pierwsze 8 miesięcy od odebrania swoich uprawień, młody kierowca będzie musiał przestrzegać bardziej rygorystycznych limitów prędkości:

  • 50 km/h w terenie zabudowanym (także w nocy i niezależnie od wskazań znaków drogowych)
  • 80km/h - na drodze lokalnej, poza terenem zabudowanym 
  • 100 km/h - na autostradzie

4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

Przez 8 miesięcy młody kierowca nie będzie mógł podjąć pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. To oznacza, że praca jako kurier, kierowca UBERA, czy zwyczajny dostawca pizzy nie wchodzi w grę przez pierwsze 8 miesięcy po odebraniu uprawnień.

5.  Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne

Kierowca w okresie próbnym będzie zobowiązany do odbycia kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Oba te szkolenia będą miały charakter odpłatny. Ceny jeszcze nie są znane, ale nie będą mogły być wyższe niż: 

  • 100zł za kurs teoretyczny 
  • 200zł za kurs praktyczny 

Kurs w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie prowadzony w formie zajęć teoretycznych, trwających 2 godziny. Organizować go będzie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Praktyczne szkolenie będzie trwało godzinę, ma odbywać się w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy i będzie skupiał się na temacie: uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Po odbyciu obu kursów, WORD będzie wydawał odpowiednie zaświadczenie.

6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty

Decyzję o przedłużeniu okresu próbnego wydaje starosta. Okres próbny może zostać przedłużony:

o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3. u.k.p.

7. Dwuletni okres próbny również dla piratów drogowych

Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami za przekroczenie liczby 24 punktów karnych. W tym wypadku, kierowca zostanie skierowany na kurs reedukacyjny, który ma trwać 4 dni i kosztować ok 500zł (co nie brzmi tak źle). Oczywiście, wcześniej musimy zapłacić także mandat za swoje przewinienia. 

Jednak, jeżeli w ciągu 5 lat od ukończenia kursu - ponownie stracimy prawo jazdy, wówczas nie możemy powtórnie odbyć takiego kursu, tylko musimy podejść do normalnego egzaminu na prawo jazdy.

Wszystkie te zmiany wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku i dotyczą prawa jazdy kat. B.