Polskie Drogi Nadal Niebezpieczne.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej, opracowali na potrzeby EuroRAP - mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce.

Na mapie oznaczona odpowiednimi kolorami stopień zagrożenia wypadkiem. Zielony oznacza niskie ryzyko i wysoki poziom bezpieczeństwa danej drogi, im jest ciemniejszy tym ryzyko wypadku się zwiększa. Czarny oznacza najwyższy stopień niebezpieczeństwa. Niestety na Polskich mapach nadal dominuje kolor czarny i czerwony. 

Zielony dotyczy tylko autostrad i dróg szybkiego ruchu. Potwierdza się więc nasza teza - prędkość nie zabija. Jadąc 140km/h jest się bezpieczniejszym niż przy 90km/h. Pod warunkiem, że jedzie się szeroką, dobrze zbudowaną drogą - bez skrzyżowań, świateł. Niestety tych dróg u nas jest niewiele, torów - gdzie można by się ścigać - także. Pozostaje nam więc offroad. 

Mimo wszystko - widać od 2005 roku poprawę. Polskie drogi powoli poddawane są modernizacji. To jednak żaden cud, a naturalna kolej rzeczy. Przy dobrej organizacji, można by to zrobić zdecydowanie sprawniej.