Honda Varadero 125 (2001 - 2009) vs KTM 125 DUKE (2012)

Honda Varadero 125 (2001 - 2009)KTM 125 DUKE (2012)

Romet SCMB 250 (2016) vs Junak M11 320 (2014)

Romet SCMB 250 (2016)Junak M11 320 (2014)

Honda CB 500E (1993 - 1996) vs Suzuki SV 650S (1999 - 2002)

Honda CB 500E (1993 - 1996)Suzuki SV 650S (1999 - 2002)